Sự Kiện Chào Tháng 12 - Tri Ân Bằng Hữu

13/12 Chào tháng 12, chào tháng cuối cùng của một năm đầy tất bật. Năm 2017 đã đánh dấu những thay đổi to lớn của Thiên Long Tình Kiếm. Và sau những thay đổi ấy, điều quan trọng khi nhìn lại một năm sắp qua đi, Tình Kiếm vẫn nhận được sự ủng hộ của quý bằng hữu.

Thông báo Offline Tình Kiếm Khu Vực Miền Tây

25/10 Người xưa có câu, "làm gì cũng cần có anh em", điều này không chỉ đúng ở xã hội thực tại mà còn ở cả thế giới Thiên Long Tình Kiếm bao la. Bạn bè, huynh đệ chính là động lực gắn mọi người khi đến đây.

Bằng hữu thích chơi Thiên Long bát Bộ theo kiểu như thế nào?
Như hiện tại
Hình ảnh 3D
Hơn thế nữaContent 5