Thông báo về việc mở Thương Hội cho Du Kiếm

09/12 Kính chào quý bằng hữu, Hiện tại BQT TLBB Tình Kiếm đã hoàn tất các bước sáp nhập ban đầu tại máy chủ Song Kiếm và Du Kiếm. Như các bằng hữu cũng đã biết khi thực hiện sáp nhập Thương Hội ở máy chủ Song Kiếm bị xóa bỏ.

Cuộc thi Tình Kiếm Got Talent 2016

10/12 Chặng đường 7 năm của Thiên Long Tình Kiếm được xây dựng qua rất nhiều những khó khăn cùng thử thách, đó là một chặng đường dài, đến nay để có thể ổn định tốn tại trong thế giới giới game kiếm hiệp cổ trang là cả nổ lực của một tập thể.

Tình hình lạm dụng Auto tại Thiên Long Tình Kiếm

12/11 Như các bằng hữu đã biết, Thiên Long Bát Bộ Tình Kiếm là một phiên bản private được ra đời từ cuối năm 2009 dựa trên bản server chia sẻ từ cộng đồng CLBGamesVN. Sau đó được các Admin server ngày đêm nghiên cứu phát triển hoàn thiện dần dần đến như hiện tại.

Tập hợp các lỗi cài đặt thường gặp trong game

10/12 Một trong các sự cố trước khi đăng nhập vào game TLBB Tình Kiếm mà rất nhiều các bằng hữu gặp phải là lỗi cài đặt game. Sau đây BQT xin tổng hợp lại lỗi thường gặp và cách khắc phục để quý bằng hữu có thể giải quyết khi gặp phải.

Bằng hữu thích chơi Thiên Long bát Bộ theo kiểu như thế nào?
Như hiện tại
Hình ảnh 3D
Hơn thế nữaContent 5