Thông Tin

Các Tin Tức đã đăng

[Du Kiếm] Chính thức mở tính năng Long Văn 

05/05/2016 [Du Kiếm] Chính thức mở tính năng Long Văn

Các tính năng tạm đóng tại Du Kiếm 

30/04/2016 Các tính năng tạm đóng tại Du Kiếm

Về việc sử dụng Yếu Quyết 86 cho Tam Long Tranh Bá 

29/04/2016 Về việc sử dụng Yếu Quyết 86 cho Tam Long Tranh Bá

Khai mở server mới - Du Kiếm 30/04/2016 

23/04/2016 Khai mở server mới - Du Kiếm 30/04/2016

Chú ý: Cảnh báo lừa đảo trong game 

21/04/2016 Chú ý: Cảnh báo lừa đảo trong game

Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ 

15/04/2016 Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ

Về việc sử dụng auto trong game 

05/04/2016 Về việc sử dụng auto trong game

Thông báo thay đổi về việc chuyển Tinh Thông trang bị 

01/04/2016 Thông báo thay đổi về việc chuyển Tinh Thông trang bị

Thay đổi thời gian cố định Võ Hồn, thời gian bắt đầu Sự Kiện 

30/03/2016 Thay đổi thời gian cố định Võ Hồn, thời gian bắt đầu Sự Kiện

Link download bản cập nhật 3.71.6 

29/03/2016 Link download bản cập nhật 3.71.6
<<
...  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
...  
>>