Thông Tin

Các Tin Tức đã đăng

Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ 

15/04/2016 Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ

Về việc sử dụng auto trong game 

05/04/2016 Về việc sử dụng auto trong game

Thông báo thay đổi về việc chuyển Tinh Thông trang bị 

01/04/2016 Thông báo thay đổi về việc chuyển Tinh Thông trang bị

Thay đổi thời gian cố định Võ Hồn, thời gian bắt đầu Sự Kiện 

30/03/2016 Thay đổi thời gian cố định Võ Hồn, thời gian bắt đầu Sự Kiện

Link download bản cập nhật 3.71.6 

29/03/2016 Link download bản cập nhật 3.71.6

Thông điệp cáo lỗi từ BQT Tình Kiếm 

25/03/2016 Thông điệp cáo lỗi từ BQT Tình Kiếm

Thông báo tạm khóa skill 86 

09/03/2016 Thông báo tạm khóa skill 86

Thông báo thay đổi chính sách về việc tiếp nhận hỗ trợ 

04/03/2016 Thông báo thay đổi chính sách về việc tiếp nhận hỗ trợ

Thông báo về nguyên nhân gây bảo trì server đột ngột 

03/03/2016 Thông báo về nguyên nhân gây bảo trì server đột ngột

Cáo lỗi về việc bảo trì đột xuất trong thời gian vừa qua 

24/02/2016 Cáo lỗi về việc bảo trì đột xuất trong thời gian vừa qua
<<
...  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
...  
>>