Thông Tin

Các Tin Tức đã đăng

Kích hoạt tính năng Thú Hồn Phụ Thể và Trang bị Trân Thú mới 

06/06/2016 Kích hoạt tính năng Thú Hồn Phụ Thể và Trang bị Trân Thú mới

Khảo sát ý kiến về việc sáp nhập Song Kiếm cùng Server nào? 

03/06/2016 Khảo sát ý kiến về việc sáp nhập Song Kiếm cùng Server nào?

Kích hoạt hệ thống Điêu Văn cho máy chủ Du Kiếm 

02/06/2016 Kích hoạt hệ thống Điêu Văn cho máy chủ Du Kiếm

Link bản update sửa lỗi disconnect 3.72.2 

01/06/2016 Link bản update sửa lỗi disconnect 3.72.2

Link down bản sửa lỗi Disconect map Lạc Dương 

01/06/2016 Link down bản sửa lỗi Disconect map Lạc Dương

Link download bản cập nhật 3.72.1 - Quốc Tế Thiếu Nhi 

01/06/2016 Link download bản cập nhật 3.72.1 - Quốc Tế Thiếu Nhi

Thông báo về việc hạn chế các can thiệp của Auto 

31/05/2016 Thông báo về việc hạn chế các can thiệp của Auto

Thông báo kích hoạt tính năng Tinh Giác Trân Thú 

28/05/2016 Thông báo kích hoạt tính năng Tinh Giác Trân Thú

Tình Kiếm_Ra mắt kênh Youtube 

24/05/2016 Tình Kiếm_Ra mắt kênh Youtube

Chuẩn bị khai mở server TEST tính năng mới 

07/05/2016 Chuẩn bị khai mở server TEST tính năng mới
<<
...  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
...  
>>