Thông Tin

Các Tin Tức đã đăng

Hoàn tất tiếp nhận việc chuyển giao server 

30/06/2016 Hoàn tất tiếp nhận việc chuyển giao server

Thông báo kéo dài thời gian bảo trì máy chủ 

22/06/2016 Thông báo kéo dài thời gian bảo trì máy chủ

Thông báo bảo trì máy chủ 

16/06/2016 Thông báo bảo trì máy chủ

Thông báo về việc chậm hỗ trợ sắp tới 

16/06/2016 Thông báo về việc chậm hỗ trợ sắp tới

Thông báo bảo trì một số loại thẻ nạp 

14/06/2016 Thông báo bảo trì một số loại thẻ nạp

Quyết định về việc sáp nhập Song Kiếm 

07/06/2016 Quyết định về việc sáp nhập Song Kiếm

Kích hoạt tính năng Thú Hồn Phụ Thể và Trang bị Trân Thú mới 

06/06/2016 Kích hoạt tính năng Thú Hồn Phụ Thể và Trang bị Trân Thú mới

Khảo sát ý kiến về việc sáp nhập Song Kiếm cùng Server nào? 

03/06/2016 Khảo sát ý kiến về việc sáp nhập Song Kiếm cùng Server nào?

Kích hoạt hệ thống Điêu Văn cho máy chủ Du Kiếm 

02/06/2016 Kích hoạt hệ thống Điêu Văn cho máy chủ Du Kiếm

Link bản update sửa lỗi disconnect 3.72.2 

01/06/2016 Link bản update sửa lỗi disconnect 3.72.2
<<
...  
8
  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
...  
>>