Thông Tin

Các Tin Tức đã đăng

Trang quản lý tài khoản server Tình Kiếm 

10/09/2011 Trang quản lý tài khoản server Tình Kiếm. Cổng thông tin quản lý các tài khoản, chức năng tài khoản...

Thông báo thay đổi cách tính điểm Reset Point 

09/09/2011 Server Tình kiếm thay đổi cách tính điểm Reset Point ở trang quản lý...

Update tính năng Reset Point và cộng điểm ở web 

09/09/2011 Server Tình kiếm cập nhật thêm tính năng Reset Point và Cộng điểm ở trang quản lý...

Hướng dẫn sửa lỗi "Truy cập file thoả thuận thất bại" 

09/09/2011 Làm theo hướng dẫn để sửa lỗi "Truy cập file thoả thuận thất bại"...

Hướng dẫn nạp thẻ qua hệ thống web nạp thẻ 

09/09/2011 Hướng dẫn nạp thẻ thông qua hệ thống check thẻ tự động tại trang web. Các bạn vui lòng xem ...

Về việc gửi yêu cầu hỗ trợ 

09/09/2011 Thời gian gần đây có nhận được nhiều thư phản hồi của các bạn game thủ thông qua địa chỉ email [email protected][email protected] ...

Hướng dẫn sửa lỗi kẹt map 

09/09/2011 Các bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau để sửa lỗi kẹt map cho nhân vật. Các bạn vui lòng đăng nhập ...

Hướng dẫn mở khóa nhân vật bị ngưng hoạt động 

09/09/2011 Các bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau để mở khóa nhân vật bị ngưng hoạt động. Các bạn vui lòng đăng nhập ...
<<
...  
62