Thông Tin

Các Tin Tức đã đăng

Kích hoạt hệ thống Điêu Văn cho máy chủ Du Kiếm 

02/06/2016 Kích hoạt hệ thống Điêu Văn cho máy chủ Du Kiếm

Link bản update sửa lỗi disconnect 3.72.2 

01/06/2016 Link bản update sửa lỗi disconnect 3.72.2

Link down bản sửa lỗi Disconect map Lạc Dương 

01/06/2016 Link down bản sửa lỗi Disconect map Lạc Dương

Link download bản cập nhật 3.72.1 - Quốc Tế Thiếu Nhi 

01/06/2016 Link download bản cập nhật 3.72.1 - Quốc Tế Thiếu Nhi

Thông báo về việc hạn chế các can thiệp của Auto 

31/05/2016 Thông báo về việc hạn chế các can thiệp của Auto

Thông báo kích hoạt tính năng Tinh Giác Trân Thú 

28/05/2016 Thông báo kích hoạt tính năng Tinh Giác Trân Thú

Tình Kiếm_Ra mắt kênh Youtube 

24/05/2016 Tình Kiếm_Ra mắt kênh Youtube

Chuẩn bị khai mở server TEST tính năng mới 

07/05/2016 Chuẩn bị khai mở server TEST tính năng mới

[Du Kiếm] Chính thức mở tính năng Long Văn 

05/05/2016 [Du Kiếm] Chính thức mở tính năng Long Văn

Các tính năng tạm đóng tại Du Kiếm 

30/04/2016 Các tính năng tạm đóng tại Du Kiếm
<<
...  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
19
  
...  
>>