Thông Tin

Các Tin Tức đã đăng

Làm bánh, nướng bánh Trung Thu cùng TLBB Tình Kiếm 

23/09/2015 Làm bánh, nướng bánh Trung Thu cùng TLBB Tình Kiếm

Chi tiết bảng điểm hoạt động khi tham gia phụ bản 

11/09/2015 Chi tiết bảng điểm hoạt động khi tham gia phụ bản

Thông báo về việc mua bán tài khoản, vật phẩm có giá trị 

15/08/2015 Thông báo về việc mua bán tài khoản, vật phẩm có giá trị

Giới thiệu hệ thống Tinh Thông Trang Bị 

20/07/2015 Giới thiệu hệ thống Tinh Thông Trang Bị

Giới thiệu tính năng Tinh giác trân thú 

20/07/2015 Giới thiệu tính năng Tinh giác trân thú

Giới thiệu hệ thống Điểm Hoạt Động mỗi ngày 

19/07/2015 Giới thiệu hệ thống Điểm Hoạt Động mỗi ngày

Giới thiệu phụ bản Phụng Hoàng Lăng Mộ 

15/07/2015 Giới thiệu phụ bản Phụng Hoàng Lăng Mộ

Giới thiệu Chiến trường Phụng Hoàng Cổ Thành 

11/07/2015 Giới thiệu Chiến trường Phụng Hoàng Cổ Thành

Giới thiệu chức năng Cập nhật thuộc tính Võ Hồn 

10/07/2015 Giới thiệu chức năng Cập nhật thuộc tính Võ Hồn

Giới thiệu Tân Cạnh Kỹ Trường 

06/07/2015 Giới thiệu Tân Cạnh Kỹ Trường
<<
...  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
...  
>>