Thông Tin

Các Tin Tức đã đăng

Tính năng tinh giác cùng Trang bị trân thú mới 

06/01/2016 Tính năng tinh giác cùng Trang bị trân thú mới

Giới thiệu Trang bị trân thú mới 

06/01/2016 Giới thiệu Trang bị trân thú mới

Giới thiệu hệ thống kỹ năng cấp 86 môn phái 

21/12/2015 Giới thiệu hệ thống kỹ năng cấp 86 môn phái

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ rước đèn Trung Thu 

23/09/2015 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ rước đèn Trung Thu

Hướng dẫn làm lồng đèn, treo đèn Trung Thu TLBB Tình Kiếm 

23/09/2015 Hướng dẫn làm lồng đèn, treo đèn Trung Thu TLBB Tình Kiếm

Làm bánh, nướng bánh Trung Thu cùng TLBB Tình Kiếm 

23/09/2015 Làm bánh, nướng bánh Trung Thu cùng TLBB Tình Kiếm

Chi tiết bảng điểm hoạt động khi tham gia phụ bản 

11/09/2015 Chi tiết bảng điểm hoạt động khi tham gia phụ bản

Thông báo về việc mua bán tài khoản, vật phẩm có giá trị 

15/08/2015 Thông báo về việc mua bán tài khoản, vật phẩm có giá trị

Giới thiệu hệ thống Tinh Thông Trang Bị 

20/07/2015 Giới thiệu hệ thống Tinh Thông Trang Bị

Giới thiệu tính năng Tinh giác trân thú 

20/07/2015 Giới thiệu tính năng Tinh giác trân thú
<<
...  
9
  
10
  
11
  
12
  
13
  
14
  
15
  
16
  
17
  
18
  
...  
>>