Thông Tin

Tin chi tiết

Hướng dẫn đục lỗ trang bị

2016-06-14 18:11:00

Kính chào quý bằng hữu,

 
Đục lỗ là thao tác giúp bằng hữu có thể khảm ngọc vào trang bị, điều này giúp trang bị tăng thêm sức mạnh của nhân vật. 
 
Mỗi món đồ mặc trên nhân vật hiện nay, bằng hữu chỉ có thể đục bốn lỗ và khảm được bốn viên ngọc. Để đục lỗ trên trang bị, bằng hữu phải tùy theo cấp độ của từng món trang bị mà sử dụng loại đục lỗ tương ứng (tốt nhất nên sử dụng loại đục lỗ bằng cấp với trang bị để ít tốn vàng hơn).
 
 
Làm sao để Đục Lỗ và Đục Lỗ ở đâu?
 
Để đục lỗ các bằng hữu hãy gặp các NPC Bành Hoài Ngọc (274, 321) ở Lạc Dương, NPC Khắc Lý Mộc (279,198) ở Lâu Lan.
 
 
 
 
Chọn trang bị khoan để tiến hành đục lỗ trang bị: 
 
 
- Ô 1: đặt trang bị cần đục lỗ vào.
- Ô 2: đặt nguyên liệu đục lỗ vào.
- Sau đó click→ click Duyệt 
 
Để biết nguyên liệu đục lỗ ở đâu, bằng hữu vào Shop Nguyên Bảo thương tiệm → Tiệm Bảo Thạch → Phòng Gia Công Bảo Thạch.
 
 
 
Các nguyên liệu để đục lỗ
 
Tùy vào đẳng cấp trang bị mà chọn nguyên liệu đục lỗ thích hợp. Ví dụ:
 
- Đẳng cấp trang bị từ 1→ 20 chọn Trúc Tiễn.
 
 
- Đẳng cấp trang bị từ 1→ 70 chọn Sừng của Tuấn Vân
 
 
 
Sau khi đã đục 3 lỗ ở NPC Bành Hoài Ngọc, đục lỗ thứ 4 trên trang bị, hãy đến gặp NPC Trình Giảo Thiết (220,229) ở Lâu Lan.
 
 
Chọn Đục Lỗ trang bị cực hạn→ chọn phương thức 1: Sử dụng Điểm Kim Chi Tiễn để đục lỗ, vì phương thức 2 hiện tại BQT chưa phát triển (chưa có nguyên liệu trong shop KNB).
 
 
 
 
- Ô 1: đặt trang bị cần đục lỗ vào.
- Ô 2: đặt nguyên liệu đục lỗ vào.
 
Tốn phí: 2000 vàng 
 
Sau khi đã đặt đầy đủ nguyên liệu → bấm Duyệt
 
Nguyên liệu để đục lỗ thứ 4 bằng hữu có thể mua trong Shop Điểm tặng thương tiệm → Tiệm Bảo Thạch → Phòng Bảo Thạch Lạc Dương trang 2.
 
 
 
 
Kế tiếp mời bằng hữu đến phần giới thiệu  Khảm Ngọc.
 
1. Bảo Thạch Hợp Thành
 
Bảo thạch hợp thành có thể làm cho những bảo thạch sơ cấp hợp thành bảo thạch cao cấp.
 
 
 
2. Trang Bị Khoan (Đục lỗ trang bị)
 
 
 
Đây là các nguyên liệu đục lỗ (bán trong shop Nguyên Bảo chỗ phần Tiệm bảo thạch)
 
 
Trang bị sau khi được đục lỗ
 
 
Ngoài ra để đục được lỗ thứ 4 và khàm ngọc thứ 4, các bạn đến Lâu Lan gặp NPC Trình Giảo Thiết (219,228).
 
 
Đây là nguyên liệu cần để đục lỗ thứ 4:
 
 
Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đục lỗ 4, còn khảm nạm và trích trừ (còn gọi là gỡ Bảo Thạch) các bạn làm giống như ở trên.
 
- Chọn →  Đục Lỗ trang bị cực hạn
 
- Chọn →  Điểm Kim Chi Tiễn
 
 
Chúc các bằng hữu chơi game vui vẻ!
-------------------------------------------------------
TLBB Tình Kiếm TLBB Private Server đông vui nhất Việt Nam
Trang chủ http://game4you.us/ - http://tinhkiem.us - http://taichiengiangho.com
Download http://game4you.us/download/
Đăng ký http://id.game4you.us/manage/#Register
 
 

----------------

 
Game4You Team,
Follow us on Facebook