Thông Tin

Tin chi tiết

Giới thiệu trang bị Trấn Phái Thần Binh

2016-06-09 12:03:00

Chào các bằng hữu,

 
Trấn Phái Thần Binh là thần binh trấn giữ bổn môn có sức mạnh hội tụ xuyên qua trời đất. Các phái đã uy phong nay còn sở hữu riêng cho mình những cây thần bình làm tăng thêm danh tiếng và sức mạnh của môn phái.
 
Mỗi thanh thần binh đều có những tính chất đặc biệt riêng. Để sở hữu thần binh này thật không dễ dàng.
 
 
Mỗi môn phái sẽ có 3 thanh thần binh với các chức năng hoàn toàn khác nhau như:
 
Thần Binh Thiếu Lâm với bộ 3: hút máu, giảm tốc, hư nhược.
 
 
 
Thần Binh Minh Giáo với bộ 3: hút máu, giảm tốc, phá triền.
 
 
 
Thần Binh Cái Bang với bộ 3: hút máu, giảm tốc, hư nhược.
 
 
Thần Binh Nga My với bộ 3: hút máu, hư nhược, phá triền.
 
 
Thần Binh Võ Đang với bộ 3: hút máu, hút khí, phá triền.
 
 
Thần Binh Tinh Túc với bộ 3: hút máu, đả nộ, hư nhược.
 
 
Thần Binh Thiên Long với bộ 3: hút máu, hút khí, hư nhược.
 
 
Thần Binh Thiên Sơn với bộ 3: hút máu, giảm tốc, hư nhược.
 
 
Thần Binh Tiêu Dao với bộ 3: hút máu, hút khí, hư nhược.
 
 
Cách sở hữu Trấn Phái Thần Binh
 
Để sở hữu thần bình trấn phái , bằng hữu vào shop Điểm tặng thương điếm →  Khu vực buôn bán →  Thành Thị Lạc Dương
 
 
Riêng Trấn phái thần binh của phái Mộ Dung để sở hữu như sau:
 
Đầu tiên cần trấn phái thần binh Võ Đang
 
Đến NPC  Âu Trị Vu (355,239) ở Tô Châu →  chọn Luyện Tinh Di Vô Ngân Kiếm (cần 5 Thần Binh Phù 3).
 
Đây là hình ảnh Trấn Phái Thần Binh của các phái
 
Thần Binh Trấn Phái Thiếu Lâm - Đại Đường Côn Nhạc
 
 
Thần Binh Trấn Phái Minh Giáo - Đại Hạ Long Tước
 
 
Thần Binh Trấn Phái Cái Bang - Đại Tần Phong Đích
 
 
Thần Binh Trấn Phái Võ Đang - Đại Thương Trần Ảnh
 
 
Thần Binh Trấn Phái Nga My - Đại Châu Lam Dạ
 
 
Thần Binh Trấn Phái Tinh Túc - Đại Tấn Tinh Ngân
 
 
Thần Binh Trấn Phái Thiên Long - Đại Hán Hoằng Cương
 
 
Thần Binh Trấn Phái Thiên Sơn - Đại Tùy Ngưng Sương
 
 
Thần Binh Trấn Phái Tiêu Dao - Đại Tống Quân Sầm
 
Thần Binh Trấn Phái Mộ Dung - Tinh Di Vô Ngân Kiếm
 
-------------------------------------------------------
TLBB Tình Kiếm TLBB Private Server đông vui nhất Việt Nam
Trang chủ http://game4you.us/ - http://tinhkiem.us - http://taichiengiangho.com
Download http://game4you.us/download/
Đăng ký http://id.game4you.us/manage/#Register
 
 

----------------

 
Game4You Team,
Follow us on Facebook