Thông Tin

Tin chi tiết

Giới thiệu hệ thống trang bị Thần Binh Hải Vực

2016-06-09 11:51:00

Kính chào quý bằng hữu

 
Thần Binh Hải Vực là loại vũ khí mạnh nhất trong thế giới Thiên Long Bát Bộ, có sức mạnh hủy thiên diệt địa, bất kỳ cao thủ nào trong giang hồ cũng muốn sở hữu món vũ khí ấy.
 
Tất cả các Trấn Phái Thần Binh đều có thể luyện thành Thần Binh Hải Vực. Lưu ý cần phải luyện hồn, hình dạng khi luyện hồn sẽ có hình con rồng quấn lượn xung quanh. Khi lên Thần Binh Hải Vực sẽ có hình dạng khác, chứng tỏ sức mạnh một Tuyệt Thế Thần Binh tái thế.
 
 
1/ NPC liên quan
 
Bằng hữu đến gặp NPC  Âu Trị Vu (355,239) ở Tô Châu, ông ấy sẽ giúp bằng hữu luyện Thần Binh Hải Vực.
 
 
 
2/ Vật phẩm liên quan
 
 
Để luyện lên Thần Binh Hải Vực bằng hữu phải trải qua giai đoạn luyện hồn thần khí.
 
3/ Luyện hồn thần khí
 
Nguyên liệu
 
-  Thần khí 102 (mua ở shop Điểm Tặng, khu vực buôn bán >> thành thị Lạc Dương)
-  5 Thần binh phù 3
 
Thao tác
 
- Đầu tiên đặt Thần Khí 102 ở trong tay nải.
- Chọn Thần Khí luyện hồn
 
Sau khi đã luyện hồn Thần Khí xong, bằng hữu sẽ luyện lên Thần Binh Hải Vực.
 
4/ Thần Binh Hải Vực
 
Nguyên liệu:
 
- Thần khí 102 đã luyện hồn
- 50 thần binh phù 3
- 50 Tân mãng thần phù cấp 7
 
Thao tác:
 
Sau khi đã có đủ các vật phẩm ở trên, bằng hữu thao tác như sau:
 
- Chọn Thần Binh Hải Vực.
 
 
-  Đặt thần khí 102 đã luyện hồn vào ô như hình bên dưới. Các nguyên liệu cần thiết để ở tay nải
 
- Sau đó click → Duyệt.
 
Một số hình ảnh Thần Binh Hải Vực của các phái
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Chúc các bằng hữu chơi game vui vẻ!
-------------------------------------------------------
TLBB Tình Kiếm TLBB Private Server đông vui nhất Việt Nam
Trang chủ http://game4you.us/ - http://tinhkiem.us - http://taichiengiangho.com
Download http://game4you.us/download/
Đăng ký http://id.game4you.us/manage/#Register
 
 

----------------

 
Game4You Team,
Follow us on Facebook